Kronekampen 23. april

Hvordan kan jeg bidra?

For å fortsatt kunne gi jenter i Bærum et godt håndballtilbud er klubben avhengig av økonomisk drahjelp. Hvordan kan DU bidra?

https://www.budstikka.no/trenger-800-000-vurderer-videre-drift/s/5-55-1420956

Til kronekampen er det følgende bidrag:

  1. Møte opp i hallen og bidra med høylytt jubel!
  2. En sum per tilskuer.
  3. Et engangsbidrag.

Eksempel på sum per tilskuer:

Dersom du ønsker å gi eksempelvis 1 krone per tilskuer som kommer på kamp og det kommer 1.000 stykker, ja det blir regnestykket følgende: 1 kr. X 1.000 = 1.000 kr.

Fordelene med en sum per tilskuer:

Dersom du velger å gi en sum per tilskuer øker insentivet både for at vi skal få inn mange publikummere, men også blant publikummerne selv. «Hvor mange klarer vi å få på kamp?». Vi ønsker så vel som å få inn tiltrengte kroner å skape en flott ramme rundt arrangementet som er med på å øke engasjementet rundt damehåndballen i vårt nærområde.

Fordelene med et engangsbeløp:

Vi vet ikke hvor mange tilskuere vi klarer å få inn. Dette gjør at et bidrag per tilskuer vil være lite forutsigbart. Dersom du ønsker å bidra, men har en gitt sum du ønsker å bidra med, kan dette gjøres som et enkeltbidrag.

Konsekvenser

Vi er redde for at konsekvensene av en eventuell nedleggelse er mye større enn at 40 spillere i Haslum sin senior-tropp blir stående uten et håndballtilbud. Dersom bredden ikke har et “neste steg” frykter vi frafall fra langt tidligere enn junioralder og at mye av den gode jobben som har blir lagt ned på jentesiden i vårt område går tapt.

Hvordan hjelpe på andre måter?

Klubben ønsker hjelp fra alle som kan tenkes å bidra i en redningsaksjon for Haslum HK Damer. Hva konkret ser klubben etter?

  • Man kan Vippse bidrag – Vippsnummer #629579
  • At alle med anledning kommer på kamp og kjøper seg noe godt i kiosken. 
  • Økonomiske bidrag fra enten bedrifter, eller privatpersoner.
  • Hjelp fra alle med et nettverk som vil kunne bidra økonomisk, eller med tjenester. 
  • Hjelp til gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter. 
  • Gi oss Grasrotandelen  (søk på Bærum Topphåndball) https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/finn-mottaker
  • Gode innspill til andre inntektsbringende tiltak. 

Innspill kan sendes til :

Odd Arne Marsteinstredet
odd.arne@haslumhandball.no – 41424312

Tobias Borthen
kontakt@tobiasborthen.no – 46698320

Vi setter stor pris på all hjelp vi kan få i denne utfordrende tiden og håper å se deg i hallen både 1. og 23. april. Heia Haslum!

#AltErMulig

Håpefull hilsen,

Odd Arne Marsteinstredet

Styremedlem, Haslum HK Damer

Ønsker du å bidra økonomisk til kronekampen?