Rekordkampen 3. desember

Hvorfor rekordkamp?

28. mars gikk Haslum HK Damer ut med en pressemelding om den økonomiske situasjonen i klubben. Pressemeldingen gjengis her:

Haslum Håndball Damer – sportslig suksess – økonomisk presset situasjon

Jenteandelen i Haslum Håndball har over flere år fortsatt å styrke seg. For første gang har Haslum IL Håndball en større andel jenter i klubben enn gutter. Tradisjonelt sett har Haslum vært sterkest på guttesiden, men nå kommer resultatet av mye godt arbeid over tid på jentesiden. 

En av mange årsaker til at klubben nå lykkes på breddesiden for jenter er flaggskipet Haslum Håndball Damer. Yngre jentespillere i vårt nærområde har et lag å se opp til og opp mot, og er en viktig del av rekrutteringen og utviklingen. Over lang tid har klubben jobbet med å bygge opp et profesjonelt og stabilt miljø på jentesiden, slik at både gutter og jenter i nærområdet skal ha like muligheter og håndballglede i samme klubb. Og det er gått betydelige steg, jentene i Haslum blir stadig flere. Dette samarbeidet mellom bredde og topp skal fortsette.

Vi står overfor en utfordrende situasjon som krever din hjelp! Haslum damelag kjemper i toppen av 1. divisjon. Men selv med sportslig suksess, er vi i fare for nedrykk etter sesongen hvis vi ikke oppnår positiv egenkapital i 2023. Dette påvirker ikke bare vårt førstelag, men også rekruttjentene, våre ungdomslag og breddeidretten. Hvis vi rykker ned, kan vi miste viktige spilletilbud, trenere og rollemodeller for kommende generasjoner. Vi er bekymret for at dette kan føre til frafall fra håndballen i vårt område, og at all den harde jobben som er gjort for jentesiden vil gå tapt.

Før den skjebnesvangre datoen, 31. desember, håper vi å samle inn 500.000 kroner for å sikre en jentesatsing for fremtiden.

Ønsker du å bidra økonomisk til rekordkampen?